O Nás

Projekt YOUR WIN pomáhá firmám mít lepší výsledky, stát se známým na trhu. Nastavení kompetencí managementu v řízení, optimální nastavení financí v každé firmě, bereme jako základ proto, aby mohly být uspořené finanční zdroje investovány tam, kde je každý vidí nejméně, cítí nejvíce, což je mnohdy obecně oblast vzdělávání a investic do školení zaměstnanců. Základ úspěchu pokládáme v individuálním přístupu k firmám, umění naslouchat požadavkům vedení firmy a společným plánováním rozvoje: školení pro management, týmy zaměstnanců. Vzájemným hledáním optimálního řešení jsme schopni firmám, podnikatelům, přinést očekávanou kvalitu a vysokou přidanou hodnotu. 
Vážíme si naší spolupráce s významnými českými, evropskými i světovými firmami nejen při rozvoji jejich manažerů a zaměstnanců, ale i optimálním nastavení kompetencí v řízení a vzdělávacích programech. 


Našimi partnery jsou klienti, se kterými spolupracujeme dlouhodobě. Jsme připraveni kdykoliv pomoci a poradit. Setkáváme se s kladnými ohlasy ve firmách od manažerů, kterým pomáháme řešit získávání financí z evropských dotačních titulů. Kdo by nechtěl mít hrazeny mzdové náklady na zaměstnance, školení od profesionální agentury zdarma, či vykrytí mimosezóny, a to vše z dotací, ať evropských, nebo výzev jednotlivých ministerstvech, hejtmanství aj.

Získáváme prostředky na vzdělávání, a to jak na obecná školení, tzn. "soft skills" (měkké dovednosti), tak na "hard skills" (odborné dovednosti), a to i v rámci akreditovaných programů MŠMT. Díky těmto dotačním prostředkům můžeme podpořit školení jak managementu, tak zaměstnanců


NÁŠ TÝM
Náš tým je složen z lektorů, kteří mají za sebou dlouholeté působení v oborech, jako je např. obchod, finanční služby, gastronomie, stavebnictví a další. Mají zkušenosti jak s praktickou, tak s lektorskou činností. Školíme, jak v českém, tak v anglickém a německém jazyce. Neváhejte se nás obrátit a doptat se na vše potřebné. Naši konzultanti se vždy řídí nejen teoretickými přírůčkami, ale zejména selským rozumem, nadhledem a poznatky z vlastní praxe.


SOCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST
Víme, že uskutečňování a naplňování plánu firem, tvorba zisku, další investice do firmy, je podstatou ekonomického rozvoje. Ne všichni však mají takové štěstí, aby byli podnikateli a zejména byli schopni naplňovat tyto předpoklady. Proto jsme přistoupili i my k naplňování morálních závazků a za každý den, který odškolíme ve vaší společnosti, věnujeme 111 Kč na dobročinné účely. Tuto podporu věnujeme dle potřeby a poptávky i nemateriálním plněním: školením, poradenstvím v oblasti získávání dotací z evropských fondů aj. Výběr a druh podpory je vždy poplatný aktuální situaci žadatele. Vždy preferujeme, že pomoc musí být konkrétní  a adresná.