Co nabízíme

Oblast vzdělávání ve firmách zahrnuje ve své podstatě vše, co očekává firma od zaměstnance a zaměstnanec od firmy. Osvědčilo se nám, že nejefektivnější a nejekonomičtější způsob hledání optimální varianty rozvoje zaměstnanců, nastavení školení, je prvotní rozhovor s managementem firmy, analýza a rozbor současného stavu, rozhovory se zaměstnanci (protože školení je pro ně), ověření společného očekávání, návrh řešení, stanovení kontrolních bodů, realizace, závěrečné vyhodnocení a nastavení dalších kroků. I když mají společnosti podobný, nebo stejný obor podnikání, využívají různé manažerské přístupy a styly řízení, jak k zaměstnancům, tak k dodavatelům, odběratelům, obchodním partnerům. To vše ctíme a na základě těchto rozdílných přístupů navrhujeme optimální řešení, aby byly naplněny požadavky a očekávání firem. Každý majitel firmy velice kladně hodnotí, když mu k tomu nabídneme i finanční poradenství a vyřízení dotací z evropských fondů. Školení zdarma je bonusem, který může firma získat ze sjednocené Evropy.

 


Naše výhody

Nepracujeme se zažitými šablonami a standardy konkurence. V tomto se výrazně lišíme a chceme lišit od ostatních poradenských a vzdělávacích společností. Vždyť připravený manuál v šanonu a změna názvu loga klienta v záhlaví, je sice jednoduché, univerzální (vždyť všichni potřebují to samé), ale pro potřeby firmy, silně neefektivní. Díky modulovému nastavení rozvoje zaměstnanců firmy lze přijít s novými, moderními, zejména finančně efektivními způsoby rozvoje zaměstnanců. Tím dosáhneme hmatatelného, kvalitativního výsledku pro firmu, management a to v rozumném čase. Tímto podporujeme úspory financí firmám. Díky tomu je tento modulový systém vítaný mezi firmami. Umění komunikace s úřady, získání dotačních prostředků z unijních fondů, např. na vzdělávání, je pak krásným bonusem, který si všichni plně zaslouží.

MY NEDEKLARUJEME ZMĚNU, MY JI USKUTEČŇUJEME !