V roce 2014 jsme získali několikasettisícovou dotaci od Státního zemědělského intervenčního fondu, financovanou ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu ČR určenou na podporu rozvoje venkova.  Za poskytnuté finance jsme důkladně připravili vzdělávací proces zaměstnanců známé potravinářské firmy, která jednak bezprostředně nakupuje výstupy českých farmářů, jednak hraje významnou roli na českém trhu ve svém oboru. Nadto značnou část své produkce rovněž exportuje do desítek zemí po celém světě a působí jako distributor několika zahraničních značek na trhu ČR / SR.

 Vzdělávání je zaměřeno na rozvoj znalostí a dovedností z oblasti financí a procesů - podrobnosti viz příloha "Výukové materiály".

 Přestože realizace projektu bude ukončena v závěru roku 2014, už nyní lze na základě několika proběhnutých akcí říci, že projekt se setkal u zástupců cílových skupin s velmi pozitivním ohlasem a lze se proto domnívat, že prostředky budou vynaloženy efektivně. Pokryjí zvýšení úrovně kompetentností více než 360 účastníků a už nyní se projevují na pozitivním vývoji EBIT firmy.

 Po ukončení poslední vzdělávací akce se k těmto stránkám ještě vrátíme a zaktualizujeme je.