VYŘIZOVÁNÍ DOTACÍ NA VZDĚLÁVÁNÍ Z EU

Pro firmy našich klientů vyřizujeme získání dotací z evropské unie nebo z jiných dotačních titulů zdarma, Protože si našich klientů a jejich firem vážíme, vyřizujeme tyto dotace, na kterých se s nimi podílíme, včetně vyplnění formulářů, komunikujeme se státními úřady. V průběhu školení jsme nápomocni s přípravou monitorovacích, hodnotících a závěrečných zpráv. Tímto benefitem dáváme prostor majitelům firem, managementu, budovat svoji firmu a nechat maximum administrativy mimo své povinnosti, svůj drahocený čas. Určitě máte zkušenosti s úředníky, vyřizováním, vysvětlováním každého detailu a ne vždy je to váš koníček, nebo se vám to nejeví jako jednoduché.

MY TO PŘEVEZMEME ZA VÁS!
 

 

POSTUP ZPRACOVÁNÍ ŽÁDOSTI
Výzva Vzdělávejte se pro růst!

1. krok – mít podporovanou CZ-NACI
•  v Manuálu k výzvě jsou podporované CZ-NACE vyjmenovány na posledních 4 stranách
•  ověřte si v ARESu nebo na CZSO, zda máte podporovanou CZ-NACI u vaší firmy
•  vaším cílem je mít zapsanou podporovanou CZ-NACI (koresponduje s vaším podnikáním)
•  v případě, že nemáte, správnou CZ-NACI, dohledejte na stránkách ČSÚ, na který místně příslušně patříte
•  na správním ČSÚ chtějte oddělení,  které zapisuje CZ-NACE do RESu a zjistěte, zda vám můžou zapsat 
   správnou CZ-NACI
• pro podání žádosti je potvrzení dostačující

2. krok – zjištění, zda jsou pro mne finanční prostředky
•  kontaktujte místně příslušný pracovní úřad (dále jen PÚ) s dotazy:
•  "Máte volné peníze v programu Vzdělávejte se pro růst?"
•  "Zapadá náš obor podnikání k podporovaným CZ-NACím?"
•  "Na jakou sumu můžeme odevzdat žádost?"
Doplňující otázka na úředníky  
•  "Kolik máte peněz k rozdělení celkem?"

3. krok – zjištění příloh k žádosti
•  odsouhlaste si s pracovním úřadem (PÚ) povinné podklady, které jsou přílohou k žádosti:
•  Výpis z OR
•  Potvrzení o bezdlužnosti od  sociální správy, finančního  a celního úřadu, zdravotních pojišťoven
   zaměstnanců, kteří se účastní programu (tato potvrzení si může vyžádat i PÚ, ale vše se zdrží!)

4. krok – v případě schválení žádosti podepíšete dohodu s PÚ,  vyberete si pro vás nejvhodnější agenturu
   a vše začíná...
 

S ČÍM VÁM POMŮŽEME MY